Vormen van opvang

Plateau Kinderopvang vindt het belangrijk flexibel te zijn. Ook het leven van een ouder loopt immers niet iedere dag zoals gepland. Een ziek familielid, onverwachts aan het werk moeten of een belangrijke afspraak die net wat langer gaat duren. Daarom bieden wij naast onze reguliere vormen van opvang, ook diverse flexibele vormen aan. Denk aan een verlengde opvang, vakantieopvang of calamiteitenopvang.

Vakantieopvang
Alleen opvang tijdens de schoolvakanties nodig? Vakantieopvang is mogelijk voor 6 of 10 weken per jaar.

Flexibele opvang
Werktijden en werkdagen worden steeds flexibeler. Hier houden wij graag rekening mee.

Verlengde opvang
Opvang buiten de reguliere openingstijden. 

Calamiteitenopvang
Wanneer je vanwege een calamiteit direct voor een korte periode kinderopvang nodig hebt.

Opvang vast aantal weken
Bij 40 weken opvang worden de kinderen opgevangen tijdens de schoolweken. Bij 46 weken tijdens de schoolweken en zes vakantieweken en bij 52 weken tijdens de schoolweken en twaalf vakantieweken.

Incidentele opvang
Als je af en toe opvang nodig hebt.

Extra opvang
Een keer extra opvang nodig? Dat kan bijna altijd!

Opbouwen van tegoeduren bij een afgemelde dag(deel)
Bij afmelding van een dag(deel) minimaal 1 volledige werkdag van tevoren, wordt een urentegoed opgebouwd. Dit geldt ook bij ziekte. Het opbouwen en inzetten van tegoeduren is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Met de uren uit het urentegoed kan alleen een extra dag(deel) opvang aangevraagd worden. 
  • Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel voor nodig is.
  • Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen.
  • Feestdaguren komen niet beschikbaar voor het urentegoed.
  • Tegoeduren dienen binnen het betreffende kalenderjaar te zijn opgenomen, daarna vervalt het saldo.
  • Op dagen die niet binnen het kalenderjaar zijn opgenomen, bestaat geen recht op compensatie of restitutie. 
  • De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag.
  • De tegoeduren zijn kindgebonden.
  • Indien er meer opvanguren worden afgenomen dan het tegoed, dan worden de extra uren in rekening gebracht.

Bij flexibele opvang kunnen geen tegoeduren worden opgebouwd.

Een overzicht van onze producten (per opvangvorm) vindt u hier

Een toelichting over flexibele opvang vindt u hier.

 

Meer weten over onze vormen van opvang? Neem contact op met de afdeling Klantcontact via 0592-301993 of kinderopvang@plateau-assen.nl.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.