Compensatieregeling kinderopvang

2 juli 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
 

Hierbij informeren wij u over de compensatieregeling.

Vanuit de overheid is afgesproken dat ouders worden gecompenseerd voor kinderopvang gedurende de corona periode. Hoe deze compensatie er uit ziet is afhankelijk van uw situatie. 

In het algemeen geldt dat de opbouw van de factuur van de kinderopvang altijd als volgt is. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Hoe groot deze delen zijn is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie. 

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders; indien u in aanmerking komt voor de Kinderopvangtoeslag (KOT)

Hoe werkt de compensatieregeling?

 • Indien u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag heeft u in de maand juni een beschikking ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB compenseert voor de coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Volgens de SVB ontvangt u de vergoeding omstreeks 8 juli op uw bankrekeningnummer. Voor kinderdagopvang en peuteropvang is dat €8,17 per uur en voor bso €7,02 per uur.
 • Het uurtarief van Plateau Kinderopvang ligt boven dit maximum uurtarief. 
 • Plateau Kinderopvang betaalt het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen terug, voor de periode 16 maart tot 11 mei (KDV) en voor de periode 16 maart tot 8 juni (BSO). 


Wanneer gaan wij dit met u verrekenen?

 • Volgens onze planning ontvangt u binnenkort van ons per maand (maart, april, mei en mogelijk juni) een creditfactuur. Deze creditfacturen verrekenen wij met de factuur voor de maand augustus (deze factuur ontvangt u uiterlijk op dinsdag 21 juli a.s.), waarbij u wel de facturen m.b.t. de maanden maart t/m juni aan ons moet hebben betaald. Wij maken dus niet de bedragen zoals vermeld op de creditfacturen aan u over. 
 • Indien u het contract heeft beëindigd per 31 juli 2020 zullen wij de vergoeding aan u overmaken. 


​U maakt gebruik van een van de gemeentelijke regeling voor peuteropvang. 
U ontvangt geen kinderopvangtoeslag maar u maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). 

Maandelijks ontvangt u van Plateau Kinderopvang een factuur voor uw eigen bijdrage aan de kinderopvang. Wij vergoeden deze eigen bijdrage voor de periode 16 maart t/m 7 juni. Wij gaan dit bedrag met u verrekenen.

Wanneer gaan wij dit met u verrekenen?

 • Op de factuur voor de maand september, die u van ons uiterlijk op vrijdag 21 augustus ontvangt, vermelden wij het te verrekenen bedrag en zullen wij dit bedrag in mindering brengen. 
 • Indien u het contract heeft beëindigd per 31 augustus 2020 zullen wij de vergoeding aan u overmaken. 


​​U komt niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag en u maakt geen gebruik van de gemeentelijke regeling voor peuteropvang. 
Volgens de laatste informatie van onze Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is er nog geen concreet besluit genomen door de overheid. In de maand maart is in een intentieverklaring tussen het ministerie van SZW en de brancheorganisaties en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) afgesproken dat de compensatie zou gelden voor alle ouders. Per 1 juli  2020 is de regeling nog niet gepubliceerd. 

Wat betekent dit voor u?

 • Wij zijn in afwachting van een regeling die u een compensatie oplevert voor het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagopvang en peuteropvang is dat € 8,17 per uur en voor bso €7,02 per uur.
 • Plateau Kinderopvang betaalt het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen terug, voor de periode 16 maart tot 11 mei (KDV & POV) en voor de periode 16 maart tot 8 juni (BSO).
 • Volgens onze planning ontvangt u binnenkort van ons per maand (maart, april, mei en mogelijk juni) een creditfactuur. Deze creditfacturen verrekenen wij met de factuur voor de maand augustus (deze factuur ontvangt u uiterlijk op dinsdag 21 juli a.s.), waarbij u wel de facturen m.b.t. de maanden maart t/m juni aan ons moet hebben betaald. Wij maken dus niet de bedragen zoals genoemd op de creditfacturen aan u over. 
 • Indien u het contract heeft beëindigd per 31 juli 2020 zullen wij de vergoeding aan u overmaken.


Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Financiën op telefoonnummer 0592-301993.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.