Vormen van opvang BSO

Opvang voor of na schooltijd.  
Voor schooltijd: VSO 
Na schooltijd: BSO 
Productsoorten: vast en flexibel  

VSO 
Opvang voor schooltijd, gedurende 40 schoolweken per jaar, minimale afname 1 uur per keer. 
Aanvang standaard VSO is minimaal één uur voor starttijd school. Dit is dus afhankelijk van de schooltijden van je kind. Voor de meeste kindcentra is dit van 07.15-08.15 uur / 07.30-08.30 uur. 
Verlenging in overleg mogelijk vanaf 07.00 uur (per kwartier te verlengen). 

VSO voor kinderen van kindcentrum Emmaschool en kindcentrum Theo Thijssen vindt plaats op locatie De Roos.  
VSO voor kinderen van kindcentrum Valkenhorst vindt plaats op de locatie Assen Oost.  
VSO voor kinderen van de SportBSO vindt plaats op locatie Kloosterveste of kindcentrum Kloosterveen. 

BSO 
Standaard dagdeel BSO gedurende 40 schoolweken per jaar, minimaal 3,5 uur aaneengesloten. 
Starttijd opvang wordt bepaald door einde schooltijd. 
Verlenging in overleg per kwartier mogelijk, tot 19.00 uur.  

Vakantieopvang 
Opvang op schoolvakantiedagen, alleen in dagdelen af te nemen. 
De starttijd is gelijk aan starttijd school. Voor de meeste kindcentra is dit 08.15 uur of 08.30 uur. 
0chtend: 08.15/08.30 tot 12.45 uur  
Middag: 12.45 uur tot 18.00 uur 
Hele dag: 08.15/08.30-18.00 uur 
1,5 dagdeel: 08.15/08.30-14.30 uur
Vakantieopvang is mogelijk op basis van 6 en 12 weken per jaar in combinatie met BSO of als los product.

Verlengde opvang is mogelijk binnen de tijden 07.00-19.00 uur, per kwartier af te nemen.  
08.15/08.30 uur vervroegen per kwartier tot uiterlijk 07.00 uur 
18.00 uur verlengen per kwartier tot uiterlijk 19.00 uur 

Opvang vast aantal weken
Bij 40 weken opvang worden de kinderen opgevangen tijdens de schoolweken. Bij 46 weken tijdens de schoolweken en 6 vakantieweken en bij 52 weken tijdens de schoolweken en 12 vakantieweken. 

Extra opvang 
Incidentele opvang af te nemen als aanvulling op je vaste contract, aan te vragen via het ouderportaal. Een voorbeeld van incidentele opvang is studie- of margedagopvang. 

Studie- of margedagopvang
Opvang op schooldagen tijdens schooltijden i.v.m. een studie- of margedag. Aan te vragen als extra opvang via het ouderportaal.

Flexibele opvang 
Flexibele opvang: op basis van een maandbudget (minimaal 15 uur per maand)  
Minimaal 3 uur aaneengesloten en op basis van 50 weken per jaar.   
Klik hier voor meer informatie over flexibele opvang. 

Een combinatie van producten is mogelijk.

Calamiteitenopvang
Wanneer je vanwege een calamiteit direct voor een korte periode kinderopvang nodig hebt. 

Opbouwen van tegoeduren bij een afgemeld dag(deel) 
Bij afmelding van een dag(deel) minimaal 1 volledige werkdag van tevoren, wordt een urentegoed opgebouwd. Dit geldt ook bij ziekte.
Het opbouwen en inzetten van tegoeduren is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
Met de uren uit het urentegoed kan alleen een extra dag(deel) opvang aangevraagd worden.  
Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel voor nodig is. 
Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen. 
Feestdaguren komen niet beschikbaar voor het urentegoed. 
Tegoeduren dienen binnen het betreffende kalenderjaar te zijn opgenomen, daarna vervalt het saldo. 
Op dagen die niet binnen het kalenderjaar zijn opgenomen, bestaat geen recht op compensatie of restitutie.
De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste opvangdag. 
De tegoeduren zijn kindgebonden.
Indien er meer opvanguren worden afgenomen dan het tegoed, dan worden de extra uren in rekening gebracht.
Bij flexibele opvang kunnen geen tegoeduren worden opgebouwd. 
 
Meer weten over onze vormen van opvang?
Neem contact op met de afdeling Klantcontact via 0592-301993 of kinderopvang@plateau-assen.nl. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.