Oudercommissie

Plateau Kinderopvang vindt ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Ook bij ons beleid. Ouders kunnen zich daarom aansluiten bij de oudercommissie van een locatie of bij de centrale oudercommissie. 

Denk je graag mee over de opvang van je kind? Sluit je dan aan bij de oudercommissie van een locatie, de zogenoemde OC. Daarnaast is er de centrale oudercommissie (COC) waarin afgevaardigden van verschillende locaties zijn vertegenwoordigd.

Oudercommissie
De oudercommissie denkt mee over het dagelijkse reilen en zeilen en het bewaken van de kwaliteit van de opvang. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de manager kinderopvang. De OC brengt zowel gevraagd, als ongevraagd advies uit en behartigt zo de belangen van ouders. Tevens vormt de oudercommissie het aanspreekpunt voor ouders met ideeën, klachten of vragen. 

Centrale oudercommissie
Eén van de leden van de oudercommissie neemt plaats in de COC, ofwel de centrale oudercommissie. De COC overlegt met de directeur-bestuurder over onderwerpen als pedagogische werkplannen, voeding, hygiëne en veiligheid. 

Meer weten over het medezeggenschapsbeleid van Plateau Kinderopvang? In dit document vind je meer informatie.

Interesse in een plek in de (C)OC? Aanmelden kan via kinderopvang@plateau-assen.nl. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.